Czy książeczka sanepidowska jest jeszcze obowiązkowa?

Książeczka sanepidowska została zastąpiona przez orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych, które jest wydawane na podstawie badań lekarskich. Wymóg posiadania takiego orzeczenia dotyczy osób pracujących w sektorach, gdzie istnieje ryzyko przenoszenia chorób zakaźnych, takich jak branża spożywcza, gastronomiczna czy medyczna.