W 2008 roku na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2023 poz.1284), książeczka sanepidowska została zastąpiona orzeczeniem do celów sanitarno epidemiologicznych.

W praktyce nadal można spotykać się z wydawaniem orzeczenia w formie książeczki sanepidowskiej, ponieważ ustawa jednoznacznie nie precyzuje, jak takie zaświadczenie powinno wyglądać. 

Zgodnie z obowiązującym prawem, orzeczenie sanitarno-epidemiologiczne jest wymagane od osób zatrudnionych na stanowiskach, które mają m.in. bezpośredni kontakt z żywnością.

Karol Świerc
Autor Karol Świerc Koordynator projektu książeczka-sanepidowska.pl