Brak książeczki sanepidowskiej lub negatywne orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych może mieć bardzo duże znaczenie dla osoby, od której jest wymagane:

  1. Ograniczenia w zatrudnieniu: Pracodawca może odmówić zatrudnienia osoby, która nie spełnia wymogu posiadania orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych, szczególnie jeśli jest to wymóg prawny.
     
  2. Ograniczenia w wykonywaniu określonych zadań: Brak książeczki sanepidowskiej może uniemożliwić osobie wykonywanie określonych zadań lub pełnienie niektórych funkcji w miejscu pracy, szczególnie jeśli związane są one z ryzykiem zakażeń lub innymi zagrożeniami dla zdrowia publicznego.
     
  3. Konsekwencje w przypadku kontroli sanepidu: Inspektorzy sanitarni mogą przeprowadzać kontrole w miejscach pracy i wymagać przedstawienia odpowiedniej dokumentacji, w tym orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych. Brak tego dokumentu może skutkować karami administracyjnymi dla pracodawcy.

Pracodawca ma obowiązek skierować potencjalnego pracownika na badania do celów sanitarnych przed rozpoczęciem przez niego pracy.
 

Karol Świerc
Autor Karol Świerc Koordynator projektu książeczka-sanepidowska.pl